Viktiga datum under september månad 2021

13/09/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

  • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för augusti
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti
  • Inbetalning av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

13/09/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

  • Arbetsgivardeklaration för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
  • Deklaration av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/09/2021 – Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för augusti.

 

15/09/2021 – Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för augusti respektive ITPK-avgifter för augusti.

 

21/09/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder pappersblanketten.

 

27/09/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder e-tjänsten.

 

27/09/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

  • Inbetalning av moms (månadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
  • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2021

 

27/09/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

  • Arbetsgivardeklaration för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
  • Deklaration av moms (månadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
  • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2021

 

30/09/2021 – Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2021.

 

30/09/2021 – Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2021.