Viktiga datum under juni månad 2016

13 juni 2016 | Deklaration av skatter och avgifter
Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj för företag som har en

 • momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för april för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för maj för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

13 juni 2016 | Fyllnadsinbetalning
Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2015–31 januari 2016
 • 1 mars 2015–29 februari 2016
 • 1 april 2015–31 mars 2016
 • 1 maj 2015–30 april 2016

Räntan börjar beräknas fr o m den 14 juni

13 juni 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter
Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för maj

 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj
 • Inbetalning av moms för april (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för april för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

15 juni 2016 | Intrastatredovisning
Intrastatredovisning för maj (endast elektroniskt)

15 juni 2016 | Pensionspremier med mera
Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för maj respektive ITPK-avgifter för maj.

20 juni 2016 | Periodisk sammanställning
Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj för den som använder pappersblanketten

27 juni 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2016
 • Deklaration av punktskatter för maj för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

27 juni 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för maj (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2016
 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

27 juni 2016 | Periodisk sammanställning
Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten

30 juni 2016 | Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2015

 

30 juni 2016 | Årsstämma i aktiebolag
Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31
december 2015

 

30 juni 2016 | Fastighetstaxering

 • Sista dag för beslut från Skatteverket om 2016 års förenklade fastighetstaxering av hyreshus och ägarlägenheter
 • Sista dag för beslut från Skatteverket om särskild fastighetstaxering 2016 av lantbruk, småhus, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter

Öppettider under Kristi Himmelsfärdshelgen

Receptionen på Frejs är bemannad enligt följande:

Onsdag den 4 maj          8-13

Torsdag den 5 maj        Receptionen obemannad

Fredag den 6 maj          Receptionen obemannad

 

Vi har åter öppet som vanligt från och med måndagen den 9 maj!