Deklaration för avkastningsskatt

Skattskyldiga som innehar utländska pensions- eller kapitalförsäkringar och som har ett beskattningsår som inte är kalenderår ska ta upp skatteunderlaget för avkastningsskatt det räkenskapsår som går ut efter den 30 juni kalenderåret alternativt går ut närmast efter kalenderåret. Riksdagen har nu beslutat att – utan ändring – anta regeringens förslag om ny deklarationstidpunkt.

Källa: Riksdagen