Arkivering av bokföring – vad gäller?

En återkommande fråga som vi får, är om man kan kasta originalen om de har sparats om i ett annat format, exempelvis att de har skannats in.

Enligt Bokföringslagen ska materialet bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår som räkenskapsåret avslutades. För bolag med brutet räkenskapsår kan det i praktiken innebära något längre. Om leverantörsfakturor eller annat material på ett betryggande sätt har sparats om till något annat format, exempelvis från papper till PDF, kan originalet förstöras från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Bolaget måste således spara originalhandlingar under de tre första åren, men materialet kan förstöras under det fjärde året.

Vi har hanterat denna frågeställning ur ett redovisningsperspektiv, vilket innebär att exempelvis mervärdesskattelagen och inkomstskattelagen kan påverka arkiveringstiden.

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar, så svarar vi utifrån dina specifika förutsättningar! Kontakta oss!

 

Källa: Bokföringslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2

Digital inlämning av årsredovisningar

Regeringen har beslutat att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna. Uppdraget kommer att ledas av Bolagsverket tillsammans med bl a Bokföringsnämnden och Skatteverket och ska slutredovisas våren 2018.

Läs mer om uppdraget på Bolagsverkets hemsida.

Källa: Bolagsverket.se

 

Viktiga datum under september 2016

2016-09-05 Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2015–31 januari 2016
 • 1 mars 2015–29 februari 2016
 • 1 april 2015–31 mars 2016
 • 1 maj 2015–30 april 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 6 september.

 

2016-09-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för augusti för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2016-09-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för augusti
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti
 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för augusti för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2016-09-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i juni

 

2016-09-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för augusti (endast elektroniskt)

 

2016-09-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för augusti respektive ITPK-avgifter för augusti

 

2016-09-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder pappersblanketten

 

2016-09-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti för företag som har en
  momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2016
 • Deklaration av punktskatter för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2016-09-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2016
 • Inbetalning av punktskatter för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2016-09-26 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder e-tjänsten

 

2016-09-30 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 29 februari 2016

 

2016-09-30 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2016