Viktiga datum under september månad 2022

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under september månad 2022.

 

12/09/2022 | Inbetalning av skatter och avgifter

 •  Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för augusti
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti
 • Inbetalning av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

12/09/2022 | Deklaration av skatter och avgifter

 •  Arbetsgivardeklaration för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/09/2022 | Intrastatredovisning

 Intrastatredovisning för augusti.

 

15/09/2022 | Pensionspremier m m

 Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för augusti respektive ITPK-avgifter för augusti.

 

20/09/2022 | Periodisk sammanställning

 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder pappersblanketten.

 

26/09/2022 | Periodisk sammanställning 

 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder e-tjänsten.

 

26/09/2022 | Inbetalning av skatter och avgifter

 •  Inbetalning av moms (månadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2022

 

26/09/2022 | Deklaration av skatter och avgifter

 •  Arbetsgivardeklaration för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (månadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2022

 

30/09/2022 | Årsstämma i aktiebolag

 •  Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2022.

 

30/09/2022 | Årsredovisning och revisionsberättelse

 •  Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2022.