Viktiga datum under oktober månad 2022

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under oktober månad 2022.

 

12/10/2022 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

  • 1 augusti 2021–31 juli 2022
  • 1 september 2021–31 augusti 2022

Räntan börjar räknas fr o m den 13 oktober.

 

12/10/2022 | Inbetalning av skatter och avgifter

  •  Inbetalning av skatter och särskild A-skatt för september
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september
  • Inbetalning av moms för augusti (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

12/10/2022 | Deklaration av skatter och avgifter

  •  Arbetsgivardeklaration för september för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
  • Deklaration av moms för augusti (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/10/2022 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för september.

 

17/10/2022 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för september respektive ITPK-avgifter för september.

 

20/10/2022 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (månadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

25/10/2022 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (månadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

26/10/2022 | Deklaration av skatter och avgifter

  •  Arbetsgivardeklaration för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
  • Deklaration av moms för september (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
  • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2022

 

31/10/2022 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 april 2022.

 

31/10/2022 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2022.