Viktiga datum under oktober månad 2020

12/10/2020 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

  • 1 augusti 2019 – 31 juli 2020
  • 1 september 2019 – 31 augusti 2020

Räntan börjar räknas fr o m den 13 oktober

 

12/10/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

  • Inbetalning av skatter och särskild A-skatt för september
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september
  • Inbetalning av moms för augusti (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

12/10/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

  • Arbetsgivardeklaration för september för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
  • Deklaration av moms för augusti (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/10/2020 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för september

 

15/10/2020 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för september respektive ITPK-avgifter för september

 

20/10/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (månadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

26/10/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (månadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

26/10/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

  • Inbetalning av moms (månadsredovisning) för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
  • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2020