Viktiga datum under november månad 2022

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under november månad 2022.

 

01/11/2022 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 februari 2021 – 31 januari 2022
 • 1 mars 2021 – 28 februari 2022
 • 1 april 2021 – 31 mars 2022
 • 1 maj 2021 – 30 april 2022

 

14/11/2022 | Inbetalning av skatter och avgifter 

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för oktober
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober
 • Inbetalning av moms för september (månadsredovisning) och för juli-september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 januari 2022
  • 28 februari 2022
  • 31 mars 2022
  • 30 april 2022

 

14/11/2022 | Deklaration av skatter och avgifter 

 • Arbetsgivardeklaration för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för september (månadsredovisning) och för juli-september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 januari 2022
  • 28 februari 2022
  • 31 mars 2022
  • 30 april 2022

 

14/11/2022 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för oktober.

 

14/11/2022 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för november.

 

15/11/2022 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för oktober respektive ITPK-avgifter för oktober.

 

21/11/2022 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder pappersblanketten.

 

25/11/2022 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning för oktober för den som använder e-tjänsten.

 

28/11/2022 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för oktober (månadsredovisning) företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2022

 

28/11/2022 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för oktober (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2022

 

30/11/2022 | Årsstämma i aktiebolag 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2022.

 

30/11/2022 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2022.