Viktiga datum under mars månad 2022

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under mars månad 2022.

 

01/03/2022 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2020 – 31 juli 2021
 • 1 september 2020 – 31 augusti 2021

 

14/03/2022 | Inbetalning av skatter och avgifter

 •  Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för februari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari
 • Inbetalning av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 juli 2021
  • 31 augusti 2021

 

14/03/2022 | Deklaration av skatter och avgifter

 •  Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 juli 2021
  • 31 augusti 2021

 

14/03/2022 | Underskott av slutlig skatt

 Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för den som fick sitt slutskattebesked i december 2021.

 

14/03/2022 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för februari.

 

15/03/2022 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för februari respektive ITPK-avgifter för februari.

 

21/03/2022 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

25/03/2022 | Periodisk sammanställning

 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

28/03/2022 | Inbetalning av skatter och avgifter

 •  Inbetalning av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2022

 

28/03/2022 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2022

 

31/03/2022 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 september 2021.

 

31/03/2022 | Årsredovisning och revisionsberättelse

 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2021.