Viktiga datum under maj månad 2022

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under maj månad 2022.

 

02/05/2022 | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna deklaration för 2021 års inkomster för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

 

02/05/2022 |Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2021.

 

02/05/2022 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2021.

 

03/05/2022 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 

 • 1 oktober 2020 – 30 september 2021
 • 1 november 2020 – 31 oktober 2021
 • 1 december 2020 – 30 november 2021
 • 1 januari 2021 – 31 december 2021

Räntan börjar att räknas fr o m den 4 maj.

 

12/05/2022 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för april
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april
 • Inbetalning av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-mars (kvartalsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-december 2021 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2021

 

12/05/2022 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari–december 2021 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2021

 

13/05/2022 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för april.

 

16/05/2022 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för april respektive ITPK‑avgifter för april.

 

27/05/2022 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2022

 

27/05/2022 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2022

 

31/05/2022 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 november 2021.

 

31/05/2022 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2021.