Viktiga datum under maj månad 2020

04/05/2020 | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna deklaration för 2019 års inkomster för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

 

04/05/2020 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2018 – 30 september 2019
 • 1 november 2018 – 31 oktober 2019
 • 1 december 2018 – 30 november 2019
 • 1 januari 2019 – 31 december 2019

Räntan börjar att räknas fr o m den 5 maj.

 

12/05/2020| Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för april
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april
 • Inbetalning av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-mars (kvartalsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-december 2019 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon med bokslutsdatum den 31 december 2019 och som inte hade någon EU-handel under 2019

 

12/05/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari–december 2019 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2019

 

15/05/2020 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för april.

 

15/05/2020 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för april respektive ITPK-avgifter för april.

 

20/05/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder pappersblanketten.

 

25/05/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder e-tjänsten.

 

26/05/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2020

 

26/05/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl, för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2020