Viktiga datum under juni månad 2022

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under juni månad 2022.

 

13/06/2022 | Fyllnadsinbetalning

 Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2020 – 31 januari 2021
 • 1 mars 2020 – 28 februari 2021
 • 1 april 2020 – 31 mars 2021
 • 1 maj 2020 – 30 april 2021

Räntan börjar att räknas fr.o.m. den 14 juni

 

13/06/2022 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för maj
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj
 • Inbetalning av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

13/06/2022 | Deklaration av skatter och avgifter

 •  Arbetsgivardeklaration för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

15/06/2022 | Pensionspremier m m

 Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för maj respektive ITPK-avgifter för maj.

 

15/06/2022 | Intrastatredovisning

 Intrastatredovisning för maj.

 

20/06/2022 | Periodisk sammanställning

 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj för den som använder pappersblanketten.

 

27/06/2022 | Periodisk sammanställning

 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj (månadsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

27/06/2022 | Deklaration av skatter och avgifter

 •  Arbetsgivardeklaration för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2022

 

27/06/2022 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2022

 

30/06/2022 | Årsstämma i aktiebolag

 Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 december 2021.

 

30/06/2022 | Årsredovisning och revisionsberättelse

 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2021.