Viktiga datum under juli och augusti månad 2019

JULI

2019-07-01 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018.

2019-07-01 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2018.

2019-07-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2017 – 30 september 2018
 • 1 november 2017 – 31 oktober 2018
 • 1 december 2017 – 30 november 2018
 • 1 januari 2018 – 31 december 2018

2019-07-02 | Fastighetstaxering

 • Sista dag för beslut från Skatteverket om 2019 års fastighetstaxering av hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktions- och specialenheter,
 • Sista dag för beslut från Skatteverket om särskild fastighetstaxering 2019 av alla småhus och lantbruk som är nybildade eller ändrade.

2019-07-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i april.

Inbetalning av skatter och avgifter

2019-07-12 

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni,
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni,
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2018
  • 31 oktober 2018
  • 30 november 2018
  • 31 december 2018

2019-07-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juni för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Deklaration av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2018
  • 31 oktober 2018
  • 30 november 2018
  • 31 december 2018

2019-07-12 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juni.

2019-07-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni.

2019-07-22 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (månadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

2019-07-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (månadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

2019-07-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2019.

2019-07-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40  milj kr,
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2019.

 

AUGUSTI

2019-08-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2017 – 30 september 2018
 • 1 november 2017 – 31 oktober 2018
 • 1 december 2017 – 30 november 2018
 • 1 januari 2018 – 31 december 2018

2019-08-12 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2018 – 31 maj 2019
 • 1 juli 2018 – 30 juni 2019

Räntan börjar räknas fr o m den 13 augusti.

2019-08-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

2019-08-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli.

2019-08-15 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli.

2019-08-19 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Inbetalning av moms för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Inbetalning av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2018
  • 31 oktober 2018
  • 30 november 2018
  • 31 december 2018

2019-08-19 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Deklaration av moms  för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Deklaration av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2018
  • 31 oktober 2018
  • 30 november 2018
  • 31 december 2018

2019-08-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten.

2019-08-26 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för den som använder e-tjänsten.

2019-08-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2019.

2019-08-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Deklaration av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2019.