Viktiga datum under januari månad 2023

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under januari månad 2023.

 

02/01/2023 | Årsstämma i aktiebolag

 Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2022.

 

02/01/2023 | Årsredovisning och revisionsberättelse

 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2022.

 

16/01/2023 | Inkomstdeklaration

 Sista dagen för inkomstdeklarationen som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 juni 2021 – 31 maj 2022
 • 1 juli 2021 – 30 juni 2022

 

16/01/2023 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för december 2022.

 

16/01/2023 | Pensionspremier m m

 Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för december 2022 respektive ITPK-avgifter för december 2022.

 

17/01/2023 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för december 2022 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr
 • Deklaration av moms för november 2022 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

 

17/01/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för december 2022
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2022
 • Inbetalning av moms för november 2022 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

 

20/01/2023 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2022 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2022 (oktober – december) för den som använder pappersblanketten.

 

25/01/2023 | Periodisk sammanställning 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2022 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2022 (oktober – december) för den som använder e-tjänsten.

 

26/01/2023 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för december 2022 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
 • Deklaration av moms för december 2022 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig på mer än 40 miljoner kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl  för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2022

 

26/01/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för december 2022 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2022

 

31/01/2023 | Utbetalning för installation av s k grön teknik

Sista dag för den som utfört installationsarbeten för s k grön teknik att ansöka hos Skatteverket om utbetalning för arbeten som utförts och betalats under 2022.

 

31/01/2023 | Utbetalning för ROT- och RUT-tjänster

Sista dag för hantverkare m fl  att ansöka hos Skatteverket om ROT- och RUT-utbetalning för husarbeten som utförts och betalats under 2022.

 

31/01/2023 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2022.

 

31/01/2023 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2022.

 

31/01/2023 | Kontrolluppgifter

Sista dag att lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2022.