Viktiga datum under februari månad 2023

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under februari månad 2023.

 

13/02/2023 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminärskatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till mer än 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2021 – 30 september 2022
 • 1 november 2021 – 31 oktober 2022
 • 1 december 2021 – 30 november 2022
 • 1 januari 2022 – 31 december 2022

Räntan börjar räknas fr o m den 14 februari.

 

13/02/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för januari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari
 • Inbetalning av moms för december 2022 (månadsredovisning) och för det fjärde kvartalet 2022 (oktober-december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

13/02/2023 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för december 2022 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2022 (oktober-december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/02/2023 | Intrastatredovisning 

Intrastatredovisning för januari.

 

15/02/2023 | Pensionspremier m m 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för januari respektive ITPK-avgifter för januari.

 

20/02/2023 | Periodisk sammanställning 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari för den som använder pappersblanketten.

 

27/02/2023 | Periodisk sammanställning 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för för januari för den som använder e-tjänsten.

 

27/02/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2022

 

27/02/2023 | Deklaration av skatter och avgifter 

 • Arbetsgivardeklaration för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2022

 

28/02/2023 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2022.

 

28/02/2023 | Årsredovisning och revisionsberättelse 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2022.