Viktiga datum under februari 2019

2019-02-12 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminärskatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till mer än 30000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2017 – 30 september 2018
 • 1 november 2017 – 31 oktober 2018
 • 1 december 2017 – 30 november 2018
 • 1 januari 2018 – 31 december 2018

Räntan börjar räknas fr o m den 13 februari

 

2019-02-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för januari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari
 • Inbetalning av moms för december 2018 (enmånadsredovisning) och för det fjärde kvartalet 2018 (oktober-december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 Mkr

 

2019-02-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 Mkr
 • Deklaration av moms för december 2018 (enmånadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2018 (oktober-december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 Mkr

 

2019-02-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för januari.

 

2019-02-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för januari respektive ITPK-avgifter för januari.

 

2019-02-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

2019-02-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

2019-02-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 Mkr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018

 

2019-02-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 Mkr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 Mkr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018

 

2019-02-28 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2018

 

2019-02-28 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2018.