Viktiga datum under december månad 2020

01/12/2020 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2019 – 31 januari 2020
 • 1 mars 2019– 29 februari 2020
 • 1 april 2019 – 31 mars 2020
 • 1 maj 2019 – 30 april 2020

 

14/12/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för november
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november
 • Inbetalning av moms för mars (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 januari 2020
  • 29 februari 2020
  • 31 mars 2020
  • 30 april 2020

 

14/12/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för november för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj för oktober (månadsredovisning) som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 januari 2020
  • 29 februari 2020
  • 31 mars 2020
  • 30 april 2020

 

14/12/2020 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för november.

 

14/12/2020 | Slutskattebesked

Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.

 

15/12/2020 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för november respektive ITPK-avgifter för november.

 

15/12/2020 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas på papper för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2019 – 31 maj 2020
 • 1 juli 2019 – 30 juni 2020

 

21/12/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder pappersblanketten.

 

28/12/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för november (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2020
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 maj 2020
  • 30 juni 2020

 

28/12/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder e-tjänsten.

 

28/12/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för november (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2020
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 maj 2020
  • 30 juni 2020

 

31/12/2020 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2020.

 

31/12/2020 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2020.