Viktiga datum under april månad 2020

01/04/2020 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2018 – 31 juli 2019
 • 1 september 2018 – 31 augusti 2019

14/04/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för mars
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars
 • Inbetalning av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2019
  • 31 augusti 2019

14/04/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 juli 2019
  • 31 augusti 2019

15/04/2020 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för mars respektive ITPK‑avgifter för mars.

16/04/2020 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för mars.

20/04/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (månadsredovisning) och det första kvartalet (januari–mars) för den som använder pappersblanketten.

27/04/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (månadsredovisning)  och det första kvartalet (januari–mars) för den som använder e-tjänsten.

27/04/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 29 februari 2020

27/04/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 29 februari 2020

30/04/2020 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2019.

30/04/2020 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2019.