Viktiga datum under april 2019

2019-04-01 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 september 2018.

 

2019-04-01 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2018.

 

2019-04-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2017 – 31 juli 2018
 • 1 september 2017 – 31 augusti 2018

 

2019-04-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för mars
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars
 • Inbetalning av moms för februari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2018
  • 31 augusti 2018

 

2019-04-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2018
  • 31 augusti 2018

 

2019-04-12 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för mars.

 

2019-04-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för mars respektive ITPK-avgifter för mars.

 

2019-04-23 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (enmånadsredovisning) och det första kvartalet (januari–mars, tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

2019-04-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (enmånadsredovisning) och det första kvartalet (januari–mars; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

2019-04-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2019.

 

2019-04-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2019

 

2019-04-30 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2018.

 

2019-04-30 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2018.