Viktiga datum under september 2018

2018-09-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30.000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2017 – 31 januari 2018
 • 1 mars 2017 – 28 februari 2018
 • 1 april 2017 – 31 mars 2018
 • 1 maj 2017 – 30 april 2018

Räntan börjar räknas fr o m den 4 september.

 

2018-09-12 | Deklaration av skatter och avgifter

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

 

2018-09-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i juni.

 

2018-09-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för augusti
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti
 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning högst 40 milj kr

2018-09-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för augusti.

 

2018-09-17 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för augusti respektive ITPK-avgifter för augusti.

 

2018-09-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder pappersblanketten

 

2018-09-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder e-tjänsten

 

2018-09-26 | Inbetalning av skatter och avgifter 

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2018

2018-09-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2018