Viktiga datum under november 2016

Fastighetsdeklaration | 2016-11-01
Sista dag för fastighetsdeklaration avseende den allmänna fastighetstaxeringen 2017 av lantbruk

 

Inkomstdeklaration | 2016-11-01 

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 februari 2015-31 januari 2016
 • 1 mars 2015-29 februari 2016
 • 1 april 2015-31 mars 2016
 • 1 maj 201530 april 2016

 

Fyllnadsinbetalning | 2016-11-03 

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2015-31 maj 2016
 • 1 juli 2015-30 juni 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 4 november.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-11-14

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli-september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 januari 2016
 • 20 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

Deklaration av punktskatter för september för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av punktskatter för oktober för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-11-14 

Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för oktober.

Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober.

Inbetalning av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli-september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den

 • 31 januari 2016
 • 29 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

 

Inbetalning av punktskatter för september för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av punktskatter för oktober för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Intrastatredovisning | 2016-11-14 

Intrastatredovisning för oktober (endast elektroniskt).

 

Underskott av slutlig skatt | 2016-11-14 

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i augusti.

 

Pensionspremier m m | 2016-11-15 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för oktober respektive ITPK-avgifter för oktober.

 

Periodisk sammanställning | 2016-11-21 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder pappersblanketten.

 

Periodisk sammanställning | 2016-11-25 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder e-tjänsten.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-11-28 

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30  september 2016.

Deklaration av punktskatter för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40  milj kr.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-11-28 

Inbetalning av moms för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2016.

Inbetalning av punktskatter för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Årsstämma i aktiebolag | 2016-11-30 

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 april 2016.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2016-11-30 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2016.