Viktiga datum under mars 2018

2018-03-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2016 – 31 juli 2017
 • 1 september 2016 – 31 augusti 2017

 

2018-03-01 | Kontrolluppgifter

Rättade kontrolluppgifter för anställda för inkomståret 2017 för att de förtryckta deklarationsblanketterna ska bli korrekta

 

2018-03-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för februari.
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari.
 • Inbetalning av moms för januari (enmånadsredovisning) för företag som har momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2017
  • 31 augusti 2017

 

2018-03-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari för företag som har momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för januari (enmånadsredovisning) för företag som har momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2017
  • 31 augusti 2017

 

2018-03-12 | Underskott av slutlig skatt 

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för den som fick sitt slutskattebesked i december 2017.

 

2018-03-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för februari.

 

2018-03-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för februari respektive ITPK-avgifter för februari.

 

2018-03-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

2018-03-26 | Inbetalning av skatter och avgifter 

 • Inbetalning av moms för februari (enmånadsredovisning) för företag som har momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari.

 

2018-03-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari för företag som har momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för februari (enmånadsredovisning) företag som har momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari.

 

2018-03-26 | Periodisk sammanställning 

Periodisk sammanställning ev EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

2018-04-02 | Årsstämma i aktiebolag 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 september 2017

 

2018-04-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2017.