Viktiga datum under maj 2017

 

2017-05-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2016

 

2017-05-02  | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2016.

 

2017-05-02  | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna deklaration för 2016 års inkomster för fysiska personer och enskilda näringsidkare

 

2017-05-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2015 – 30 september 2016
 • 1 november 2015 – 31 oktober 2016
 • 1 december 2015 – 30 november 2016
 • 1 januari 2016 – 31 december 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 4 maj

 

2017-05-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari – mars (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari – december 2016 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2016
 • Deklaration av punktskatter för mars för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för april för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

2017-05-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för april.
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april.
 • Inbetalning av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för januari – mars (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för januari – december 2016 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2016.
 • Inbetalning av punktskatter för mars för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av punktskatter för april för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

2017-05-15 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för april

 

2017-05-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för april respektive ITPK-avgifter för april

 

2017-05-22 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder pappersblanketten

 

2017-05-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2017
 • Deklaration av punktskatter för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-05-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2017
 • Inbetalning av punktskatter för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

2017-05-26 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder e-tjänsten.

 

2017-05-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2016.

 

2017-05-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 november 2016.