Viktiga datum under juli – augusti 2016

Juli

1 juli 2016 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2014–30 september 2015 1 november 2014–31 oktober 2015
 • 1 december 2014–30 november 2015 1 januari 2015–31 december 2015

 

12 juli 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en
  momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Deklaration av punktskatter för maj för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

12 juli 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

12 juli 2016 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt sitt slutskattebesked i april

 

14 juli 2016 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juni (endast elektroniskt)

 

15 juli 2016 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni

 

20 juli 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

25 juli 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

26 juli 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

26 juli | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

Augusti

1 augusti 2016 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades
den 31 december 2015

 

1 augusti 2016 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31
januari 2016

 

1 augusti 2016 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2014–30 september 2015 1 november 2014–31 oktober 2015
 • 1 december 2014–30 november 2015 1 januari 2015–31 december 2015

 

12 augusti 2016 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2015–31 maj 2016
 • 1 juli 2015–30 juni 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 13 augusti

 

12 augusti 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

12 augusti 2016 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli (endast elektroniskt)

 

15 augusti 2016 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli

 

17 augusti 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en
  momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

17 augusti 2016| Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

22 augusti 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten

 

25 augusti 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder e-tjänsten

 

26 augusti 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2016
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

26 augusti 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2016
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

31 augusti 2016 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2016.

 

31 augusti 2016 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 29 februari 2016.