Viktiga datum i februari 2015

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under februari 2015.

12 februari

Företag
Extra skatteinbetalning
Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2014). Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

Företag
Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

 • moms för oktober–december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
 • moms för december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för oktober-december 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
 • en momsdeklaration för december 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för januari 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 februari

Privat
Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor.

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

20 februari

Företag
Periodisk sammanställning för januari 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 februari

Företag
Periodisk sammanställning för januari 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 februari

Företag
Helårsredovisning moms

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
  en momsdeklaration för räkenskapsåret 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2014.

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • momsen för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  moms- och arbetsgivardeklarationer för januari 2015 ha kommit in till Skatteverket.