Viktiga datum under april månad 2016

 1 april 2016 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

  • 1 augusti 2014–31 juli 2015
  • 1 september 2014–31 augusti 2015

 

12 april 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

Deklaration av arbetsgivaravgifter och skatter för mars för företag som har en

momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms för februari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den

  • 31 juli 2015
  • 31 augusti 2015

Deklaration av punktskatter för februari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av punktskatter för mars för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

12 april 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för mars.

Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars.

Inbetalning av moms för februari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:

  • 31 juli 2015
  • 31 augusti 2015

Inbetalning av punktskatter för februari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av punktskatter för mars för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

14 april 2016 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för mars (endast elektroniskt).

 

15 april 2016 | Pensionspremier med mera

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för mars respektive ITPK-avgifter för mars.

 

20 april 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (enmånadsredovisning) och det första kvartalet (januari–mars; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

25 april 2016 |Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (enmånadsredovisning) och det första kvartalet (januari–mars; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

26 april | Deklaration av skatter och avgifter

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 29 februari 2016.

Deklaration av punktskatter för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

26 april 2016 |Inbetalning av skatter och avgifter

Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 29 februari 2016.

Inbetalning av punktskatter för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.