Utredningen om 3:12-reglerna får förlängd tid till 1/11

Fåmansföretagsreglerna är under översyn och betänkandet var planerat till den 1 september. Utredningens sekretariat har dock inte varit fullt bemannat och man har begärt förlängning av utredningstiden. Regeringen har nu fattat beslut om förlängning och uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.