Taket för uppskovsbelopp vid bostadsbyte slopas

Riksdagen har beslutat att taket för uppskov vid bostadsförsäljningar slopas under tiden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.

Enligt dagens regler kan den som säljer sin bostad inte få ett större uppskov än 1 450 000 kr. Riksdagen har nu beslutat att denna begränsning slopas för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Den som köper en billigare bostad ska alltså kunna få ett större uppskov än idag.

Även den nya kvoteringsregeln är generösare än den nuvarande avräkningsmodellen, utom i enstaka fall med mycket små prisskillnader. Regeln innebär bl a att uppskov alltid kan erhållas med någon del av kapitalvinsten. Med avräkning kan däremot en stor prisskillnad göra att en avräkning reducerar hela kapitalvinsten och inget uppskov kan erhållas.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2017. De ska tillämpas på avyttringar som sker efter den 31 december 2016 – och om den skattskyldige begär det – även på avyttringar som har skett under tiden 21 juni – 31 december 2016.

 

Källa: Riksdagen