Seminarium om K2/K3 den 21 oktober 2014

med Kevin Kristoffersson


 

Frejs håller ett halvdagsseminarium om K2/K3 med tyngdpunkt på K3. Detta kan vara användbart för de företag som står inför ett vägval och behöver mer  information för att kunna ta ställning, eller för större företag, som är på väg att gå över till K3, men inte känner att ekonomiavdelningen är tillräckligt informerad om allt vad det innebär eller hur man går tillväga.

Seminariet börjar kl 13.00 och pågår ca 3-4 h med avbrott för fika under eftermiddagen.

Välkommen!
Anmälan till info@frejs.se senast den 17 oktober.

Begränsat antal platser.