Kan du skilja mellan en revisor och en redovisningskonsult?

Ibland kan det kännas komplicerat för någon som inte arbetar i branschen, att skilja mellan en redovisningskonsult och en revisor. Vi har sammanställt de största skillnaderna och de respektive uppgifter som utförs av en redovisningskonsult eller en revisor.

Redovisningskonsultens uppgift
Våra redovisningskonsulter kan hjälpa dig med att utföra tjänster för löpande redovisning. De kan till exempel hjälpa dig med bokföring, fakturering, löner, skattedeklarationer, bokslut, årsredovisning, konsultationer, rådgivning och mycket mer.

Revisorns uppgift
Våra revisorer granskar bolagens bokföring, bokslut och årsredovisning. De granskar även den verkställande direktörens och styrelsens förvaltning, allt detta ur ett oberoende perspektiv.

Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse, en sammanfattning av revisionen, d v s en kvalitetsstämpel. Den ska visa att årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ekonomi så att intressenter ska kunna få en uppfattning om bolaget.

Skyldighet att ha revisor
Om bolaget uppfyller mer än ett av följande krav under de två senaste räkenskapsåren, har bolaget en skyldighet att ha revisor.

  1. Fler än 3 st anställda (i medeltal)
  2. Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning
  3. Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning

Om bolaget inte uppfyller kraven för att vara tvunget att ha revisor, kan bolaget ändå välja att ha en revisor som kvalitetssäkrar räkenskaperna. Väljer bolaget att inte ha revisor kan de behöva anlita en redovisningskonsult som hjälper till med bokföring, deklarationer, årsredovisningen med mera.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Frejs.