Räkenskapsenlig avskrivning vid övergång till K3

Räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas vid övergång till K3 genom att justera de ackumulerade överavskrivningarna så att redovisat och skattemässigt värde överensstämmer.

Minskar redovisat värde i den ingående balansen gäller inte de särskilda skattereglerna om överavskrivningar.

Skatteverket (SKV) har i ett ställningstagande angett vad som krävs för att räkenskapsenlig avskrivning ska få tillämpas när inventariernas ingående värde måste räknas om vid övergången till K3 (BFNAR 2012:1).