Hos Frejs står kunden i fokus

Av Frejs revisionskunder är större delen medelstora och mindre företag. Vår målsättning är att för dessa företag vara den de först vänder sig till med frågeställningar och problem. Vi bidrar även till att företaget har ordning och reda samt god kvalitet i redovisningen. Tillsammans skapar vi trovärdighet genom den bild företaget visar utåt. Vår revision syftar till att minska riskerna för företagsledare och ägare genom att säkerställa att företagen följer regler och konkurrerar på lika villkor samt att företaget har en fungerande intern styrning och kontroll.

Vi satsar på kontinuitet och långsiktighet i våra kundrelationer vilket medför att vi är en betydelsefull rådgivare för våra kunder. Vi är insatta i verksamheten vilket gör att vi kan se både förändringsbehov och möjligheter.

Effektivitet och kompetens

De flesta av våra kunders företag styrs av en aktiv ägare som är mycket kompetent inom sitt område. Därför är det extra viktigt att vi som samtalspartner och rådgivare kan verksamheten och är lika aktiva i vår roll. Att vi dessutom snabbt och effektivt tillför företaget information om nyheter och viktiga förändringar i de regelsystem som påverkar företaget är för oss en självklarhet.

Effektivitet och kompetens är viktiga begrepp i vår revision. Vi anordnar kontinuerligt kundträffar för våra kunder och samarbetspartners där olika nyheter och aktuella problemställningar diskuteras.

Utöver revision erbjuder vi våra kunder specialistkompetens inom revisionsnära områden. Allt fler av våra kunder har internationella kopplingar. Genom vårt medlemskap i AGN International har vi tillgång till expertis inom olika marknader och områden över hela världen.

Frejs målsättning är nöjda kunder som känner att vi är till för dem och att vi bidrar till att utveckla deras företag.