Nytt om fastighetspaketering!

Ett förslag från fastighetspaketeringsutredningen har nu kommit!
Utredningen, som arbetat med översyn bland annat av de skatteregler som gör det möjligt för ett aktiebolag att sälja en fastighet förpackad i ett aktiebolag skattefritt, har nu lämnat sitt betänkande till regeringen. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer om detta i vårt nyhetsbrev.