Viktiga datum under september månad 2019

2019-09-02 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2019.

 

2019-09-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2019.

 

2019-09-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2018 – 31 januari 2019
 • 1 mars 2018 – 28 februari 2019
 • 1 april 2018 – 31 mars 2019
 • 1 maj 2018 – 30 april 2019

Räntan börjar räknas fr o m den 4 september.

 

2019-09-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i juni.

 

2019-09-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för augusti,
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti,
 • Inbetalning av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

2019-09-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

2019-09-13 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för augusti.

 

2019-09-16 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för augusti respektive ITPK-avgifter för augusti.

 

2019-09-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder pappersblanketten.

 

2019-09-25 | Periodisk sammanställning 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder e-tjänsten.

 

2019-09-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (månadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2019.

 

2019-09-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (månadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2019.

 

2019-09-30 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2019.

 

2019-09-30 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2019.

Viktiga datum under juli och augusti månad 2019

JULI

2019-07-01 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018.

2019-07-01 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2018.

2019-07-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2017 – 30 september 2018
 • 1 november 2017 – 31 oktober 2018
 • 1 december 2017 – 30 november 2018
 • 1 januari 2018 – 31 december 2018

2019-07-02 | Fastighetstaxering

 • Sista dag för beslut från Skatteverket om 2019 års fastighetstaxering av hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktions- och specialenheter,
 • Sista dag för beslut från Skatteverket om särskild fastighetstaxering 2019 av alla småhus och lantbruk som är nybildade eller ändrade.

2019-07-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i april.

Inbetalning av skatter och avgifter

2019-07-12 

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni,
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni,
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2018
  • 31 oktober 2018
  • 30 november 2018
  • 31 december 2018

2019-07-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juni för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Deklaration av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2018
  • 31 oktober 2018
  • 30 november 2018
  • 31 december 2018

2019-07-12 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juni.

2019-07-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni.

2019-07-22 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (månadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

2019-07-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (månadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

2019-07-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2019.

2019-07-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40  milj kr,
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2019.

 

AUGUSTI

2019-08-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2017 – 30 september 2018
 • 1 november 2017 – 31 oktober 2018
 • 1 december 2017 – 30 november 2018
 • 1 januari 2018 – 31 december 2018

2019-08-12 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2018 – 31 maj 2019
 • 1 juli 2018 – 30 juni 2019

Räntan börjar räknas fr o m den 13 augusti.

2019-08-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

2019-08-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli.

2019-08-15 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli.

2019-08-19 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Inbetalning av moms för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Inbetalning av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2018
  • 31 oktober 2018
  • 30 november 2018
  • 31 december 2018

2019-08-19 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Deklaration av moms  för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Deklaration av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2018
  • 31 oktober 2018
  • 30 november 2018
  • 31 december 2018

2019-08-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten.

2019-08-26 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för den som använder e-tjänsten.

2019-08-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2019.

2019-08-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Deklaration av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2019.

Vi är revisorerna som når den absoluta toppen!

Följ länken och läs reportaget om Frejs på Gnosjöregionens hemsida.

Viktiga datum under juni 2019

2019-06-12 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2017 – 31 januari 2018
 • 1 mars 2017 – 28 februari 2018
 • 1 april 2017 – 31 mars 2018
 • 1 maj 2017 – 30 april 2018

 Räntan börjar räknas fr o m den 13 juni.

2019-06-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för maj,
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj,
 • Inbetalning av moms för april (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

2019-06-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr,
 • Deklaration av moms för april (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

2019-06-17 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för maj respektive ITPK-avgifter för maj.

2019-06-17 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för maj.

2019-06-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj för den som använder pappersblanketten.

2019-06-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj (månadsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

2019-06-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Deklaration av moms för maj (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2019.

2019-06-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr,
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2019.

Öppettider helgdagar i maj och juni

Behöver du snart besöka oss?

Kristi Himmelsfärdshelgen:

29 maj         Receptionen bemannad 8-12
30 maj         Receptionen obemannad
31 maj          Receptionen obemannad

Nationaldagshelgen:

6 juni           Receptionen obemannad
7 juni           Receptionen obemannad
När receptionen är obemannad är det bra att kontakta sin revisor eller sin konsult direkt för att boka tid.

Midsommarhelgen:

20 juni          Receptionen bemannad 8-12
21 juni           Receptionen obemannad
När receptionen är obemannad är det bra att kontakta sin revisor eller sin konsult direkt för att boka tid.

Vi önskar fint veckoslut och sköna helgdagar framöver!