Viktiga datum under april 2017

2017-04-03 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2015 – 31 juli 2016
 • 1 september 2015 – 31 augusti 2016

 

2017-04-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och skatter för mars för företag som har en momspliktig omsättning på höst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2016
  • 31 augusti 2016
 • Deklaration av punktskatter för februari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

.

2017-04-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för mars.
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars.
 • Inbetalning av moms för februari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2016
  • 31 augusti 2016
 • Inbetalning av punktskatter för februari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj.
 • Inbetalning av punktskatter för mars för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

2017-04-18 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för mars.

 

2017-04-18 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för mars respektive ITPK-avgifter för mars.

 

2017-04-20 | Moms på elektroniska tjänster (MOSS)

Inbetalning och deklaration av MOSS (gäller den som är registrerad i särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av digitala tjänster till privatpersoner i andra EU-länder).

 

2017-04-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (enmånadsredovisning) och det första kvartalet (januari – mars; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

2017-04-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (enmånadsredovisning) och det första kvartalet (januari – mars; tremånadersredovisning) för den som lämnar uppgifterna elektroniskt.

 

2017-04-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2017.
 • Deklaration av punktskatter för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

2017-04-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovsining) för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2017.
 • Inbetalning av punktskatter för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Frejs söker ekonomiansvarig!

Kanske passar tjänsten just dig? Läs mer på vår Karriärsida.

Nytt förslag till 3:12-regler har släppts!

Regeringen har nu tagit till sig den omfattande kritik som framförts mot det tidigare förslaget om förändring av 3:12-reglerna och lämnat ett nytt reviderat förslag.

Läs mer om detta här i vårt nyhetsbrev.

Viktiga datum under mars 2017

2017-03-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2015 – 31 juli 2016
 • 1 september 2015 – 31 augusti 2016

 

2017-03-01 | Kontrolluppgifter – rättade

Rättade kontrolluppgifter för anställda för inkomståret 2016 för att de förtryckta deklarationsblanketterna ska bli korrekta

 

2017-03-13 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2016
  • 31 augusti 2016
 • Deklaration av punktskatter för januari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för februari för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-03-13 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för februari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari
 • Inbetalning av moms för januari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2016
  • 31 augusti 2016
 • Inbetalning av punktskatter för januari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj
 • Inbetalning av punktskatter för februari för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-03-13 | Underskott av slutlig skatt

 

2017-03-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för februari

 

2017-03-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för februari respektive ITPK-avgifter för februari

 

2017-03-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

2017-03-27 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för februari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari
 • Deklaration av punktskatter för februari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-03-27 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för februari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari
 • Inbetalning av punktskatter för februari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-03-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2016

 

2017-03-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 september 2016

Viktiga datum under februari 2017

2017-02-13 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för december 2016 (enmånadsredovisning) och för det fjärde kvartalet 2016 (oktober – december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för december 2016 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för januari för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-02-13 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till mer än 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2015 – 30 september 2016
 • 1 november 2015 – 31 oktober 2016
 • 1 december 2015 – 30 november 2016
 • 1 januari 2016 – 31 december 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 14 februari

 

2017-02-13 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för januari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari
 • Inbetalning av moms för december 2016 (enmånadsredovisning) och för det fjärde kvartalet 2016 (oktober – december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för december 2016 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för januari för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-02-14 | Intrastatredovisning

 • Intrastatredovisning för januari

 

2017-02-15 | Pensionspremier m m

 • Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för januari respektive ITPK-avgifter för januari

 

2017-02-22 | Periodisk sammanställning

 • Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

2017-02-27 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2016
 • Deklaration av punktskatter för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-02-27 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2016
 • Inbetalning av punktskatter för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-02-27 | Periodisk sammanställning

 • Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

2017-02-28 | Årsredovisning och revisionsberättelse

 • Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2016

 

2017-02-28 | Årsstämma i aktiebolag

 • Sista dag för för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2016

Taket för uppskovsbelopp vid bostadsbyte slopas

Riksdagen har beslutat att taket för uppskov vid bostadsförsäljningar slopas under tiden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.

Enligt dagens regler kan den som säljer sin bostad inte få ett större uppskov än 1 450 000 kr. Riksdagen har nu beslutat att denna begränsning slopas för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Den som köper en billigare bostad ska alltså kunna få ett större uppskov än idag.

Även den nya kvoteringsregeln är generösare än den nuvarande avräkningsmodellen, utom i enstaka fall med mycket små prisskillnader. Regeln innebär bl a att uppskov alltid kan erhållas med någon del av kapitalvinsten. Med avräkning kan däremot en stor prisskillnad göra att en avräkning reducerar hela kapitalvinsten och inget uppskov kan erhållas.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2017. De ska tillämpas på avyttringar som sker efter den 31 december 2016 – och om den skattskyldige begär det – även på avyttringar som har skett under tiden 21 juni – 31 december 2016.

 

Källa: Riksdagen

Viktiga datum under Januari 2017

2017-01-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016.

 

2017-01-02 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31 juni 2016.

 

2017-01-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2015 – 31 juli 2016
 • 1 september 2015 – 31 augusti 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 4 januari.

 

2017-01-12 | Skattedeklaration

Arbetsgivardeklaration för skatter och avgifter för december 2016 samt deklaration för moms och punktskatter för november 2016. Gäller endast för kommuner och landsting.

 

2017-01-16 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 juni 2015 – 31 maj 2016
 • 1 juli 2015 – 30 juni 2016

 

2017-01-16 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för december 2016.

 

2017-01-16 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för december 2016 respektive ITPK-avgifter för december 2016.

 

2017-01-16 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för december 2016
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2016
 • Inbetalning av moms för november 2016 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för november 2016 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för december 2016 för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-01-17 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2016 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för november 2016 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för november 2016 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för december 2016 för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-01-20 | Periodisk sammanställning

 • Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2016 (enmånadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2016 (oktober – december)
 • MOSS-deklaration för det fjärde kvartalet 2016 (oktober – december)

 

2017-01-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2016 (enmånadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2016 (oktober – december) för den som använder e-tjänsten.

 

2017-01-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2016 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för december 2016 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2016
 • Deklaration av punktskatter för december 2016 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-01-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för december 2016 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2016
 • Inbetalning av punktskatter för december 2016 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-01-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2016.

 

2017-01-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2016.

 

2017-01-31 | Kontrolluppgifter

Sista dag att lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2016.

 

2017-01-31 | Utbetalning för ROT- och RUT-tjänster

Sista dag för hantverkare m fl att ansöka hos Skatteverket om utbetalning av halva arbetskostnaden inkl moms för husarbeten som utförs och betalats under 2016.

Öppettider under helgerna

Vår reception är bemannad enligt följande:

Fre 23 dec: 8-12

Lör 24 dec – Mån 26 dec: Receptionen obemannad

Fre 30 dec: 8-12

Tor 5 jan: 8-12

Fre 6 jan: Receptionen obemannad

 

Vi öppnar åter som vanligt den 9 januari.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

 

Förslag till nya regler för representation från årsskiftet!

2017b

Representationsavdraget för måltider slopas 1 januari 2017 enligt ett förslag från regeringen.

Enklare förtäring får dras av

Endast enklare förtäring ska kunna dras av i fortsättningen (vad som motsvarar skattefria personalvårdsförmåner i form av personalfika och liknande). Skatteverket har hittills ansett att gränsen för avdrag vid enklare förtäring i samband med representation går vid 60 kr per person och tillfälle. Vi får se om det kommer en uppdatering av den rekommendationen inför 2017.

Att enklare förtäring ska kunna dras av beror på gränsdragningsproblem som annars skulle kunna uppkomma, t ex gränsdragning mellan personalkostnader och intern representation och mellan allmänna kostnader för intäkternas förvärvande och extern representation. Besökande affärskontakter skulle annars inte – avdragsgillt –  kunna bjudas på fika motsvarande personalfika, vilket skulle upplevas märkligt och ge upphov till praktiska problem i administrationen.

Moms på underlag upp till 300 kr

Dock ska momsen även i fortsättningen få lyftas på representationsmåltider och då på underlag upp till 300 kr per person och tillfälle. Genom ändringen anpassas momslagen till EU-reglerna. Redan idag kan vi följa Skatteverkets rekommendationer om momslyft på underlag upp till 300 kr, detta som följd av den så kallade Porsche-domen som visade att den svenska momslagen inte följt EU-reglerna sedan vårt EU-inträde 1995.

Annan representation

Övriga avdrag för representation kvarstår oförändrade, dvs skäliga kostnader ska få dras av utifrån Skatteverkets rekommendationer, och momsen på dessa avdragsgilla kostnader får lyftas.

1 januari 2017

De nya reglerna om slopat representationsavdrag för måltider föreslås börja gälla 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter gälla fram till räkenskapsårets slut.

Momsreglerna ändras däremot 1 januari 2017 för alla, oavsett räkenskapsår.

 

Källa: BL Info

Avdrag för julklappar till anställda

Julen närmar sig och många arbetsgivare tänker lämna julklappar till sina anställda. För att de ska vara skattefria krävs att gåvornas marknadsvärde inte överstiger 450 kronor inklusive moms per person. Kostar gåvorna mer, är de skattepliktiga i sin helhet. Julbord är skattefria om det handlar om intern representation, till exempel en personalfest.

Vissa arbetsgivare väljer att ge presentkort i julklapp. Ett presentkort som inte kan bytas mot pengar kan gälla som en skattefri gåva. Det gäller också presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp, även om presentkortet vid inlösen kan ge dig rätt till skattereduktion.

 

Källa: Skatteverket