LÄR KÄNNA EN FREJSARE: Anna Moqvist – med öga för detaljer

 

Anna Moqvist arbetar inom affärsstöd här på Frejs och med sitt skarpa öga för detaljer stöttar hon alla våra medarbetare och kunder med allt från textarbete till deklarationsinlämning.

 

HUR BÖRJADE DIN BANA PÅ FREJS?

Jag började på Frejs som nyutbildad sekreterare och några år i början arbetade jag mycket för Gert Frej som hans sekreterare. Gert kunde diktera brev och avtal och jag antecknade med hjälp av stenografi så pennan glödde och skrev sedan in texten i datorn så fingrarna glödde. Mitt arbete på Frejs har dock förändrats mycket under årens lopp.

 

VILKEN ROLL HAR DU PÅ BYRÅN IDAG?

Numera arbetar jag inom Affärsstöd som vänder sig till hela Frejs, med dokumentarbete, inköp, bokning av utbildningar och resor för medarbetarna, samt assisterar ekonomimedarbetarna i deras arbete, bland mycket annat. Nu på våren är det intensivt arbete för mig med byråanstånd för våra kunders privatdeklarationer med efterföljande filöverföringar och inlämningar till Skatteverket. Även under övriga året sköter jag filöverföring och inlämning av Frejs kunders bolagsdeklarationer. Jag administrerar också det digitala signeringsprogrammet Verified, som vi använder för revisorernas/konsulternas och kundernas digitala underskrifter.

 

VAD GÖR DU NÄR DU INTE JOBBAR?

Fritiden spenderar jag mest med familjen. Jag tycker om att jobba lite lagom i trädgården, läsa böcker, laga mat och jag spelar gärna golf på vårt sommarställe i Askersund/Åmmeberg. Fotot på mig och familjen är taget på första tee på Askersunds golfbana för knappt två år sedan, med Vättern som bakgrund. Så ofta vi har möjlighet, reser vi dessutom ner till vårt ställe i södra Spanien, vilket i och för sig har varit på paus detta år av förklarliga skäl.

 

VAD ÄR DET BÄSTA MED ARBETET PÅ FREJS?

Även vi inom affärsstöd får såklart en speciell känsla för Frejs kunder. Jag har varit med så pass länge att jag följt kunderna under många år. Jag har tagit emot dem i receptionen som företagare i sina bästa år, under många år arbetat med deras deklarationer och avtal och ibland även med dokument om generationsskifte och testamente. Det känns stimulerande att få vara med i arbetet med kundernas ärenden och dokument och göra slutprodukten korrekt och snygg. Det är också roligt att jag har varierande arbetsuppgifter.

 

VAD ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN MED DITT ARBETE?

En av utmaningarna är att deklarationshanteringen kräver minutiös ordning och reda samt att jag skall finnas tillgänglig på kontoret många bestämda veckor under året. En annan utmaning kan vara att jag utan förvarning kan få arbetsuppgifter som kräver koncentration under tidspress, t ex översättning till engelska av ett 20-sidigt aktieöverlåtelseavtal.

 

SLUTLIGEN, VARFÖR SKULLE DU REKOMMENDERA FREJS TILL KUNDER ELLER FRAMTIDA MEDARBETARE?

Som kund möter du många kompetenta och intresserade medarbetare, som är tillgängliga för kunden. Kunden får också chans att få kontinuitet i sina kontakter med Frejs.

Som medarbetare erbjuder Frejs spännande yrkesmöjligheter. Medarbetarna får tidigt i karriären en chans att ta ansvar i uppdragen och de får på det sättet bred kunskap inom yrket.

Öppettider helgdagar i maj och juni

Behöver du snart besöka oss?

Kristi Himmelsfärdshelgen:

20 maj        Receptionen bemannad 8-12
21 maj         Receptionen obemannad
22 maj        Receptionen obemannad

Nationaldagshelgen:

5 juni           Receptionen bemannad 8-12

Midsommarhelgen:

18 juni           Receptionen bemannad 8-12
19 juni           Receptionen obemannad

När receptionen är obemannad är det bra att kontakta sin revisor eller sin konsult direkt för att boka tid.

Vi önskar fint veckoslut och sköna helgdagar framöver!

Frejs utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen

Genom RI:s godkännande av vår utbildningsplan har vi fått tillstånd att bedriva teoretisk utbildning. Detta är ett viktigt steg för Frejs som arbetsgivare att internt kunna erbjuda våra medarbetare den teoretiska utbildningen inför revisorsexamen. Vi är övertygade om att detta stärker oss ytterligare både vid val av arbetsgivare och av revisor.

 

Globalisering, digitalisering och automatisering påverkar i hög grad revisionsbranschen. För att möta förändringen beslutades 2018 att utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor skulle ändras vilket ger revisionsbyråerna större flexibilitet vid rekryteringen men ställer samtidigt högre krav. I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att, utöver den praktiska utbildningen, även ge teoretisk utbildning för de medarbetare som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen.

 

Här kan du läsa mer om utbildning till att bli auktoriserad revisor:

https://www.revisorsinspektionen.se/bli-revisor/utbildning/godkannande-av-utbildningsplan/

Förtydligande från Tillväxtverket angående utdelning i samband med stöd för korttidsarbete

Förtydligande från Tillväxtverket kring villkor för korttidsarbete – utdelning inte förenligt med lagen.

De företag som har beviljats statligt stöd för korttidsarbete, bör vara medvetna om att aktieutdelning i samband med detta, inte är förenligt med lagen, enligt Tillväxtverkets och Finansutskottets preliminära analys. Det preliminära resultatet av analysen ger Tillväxtverket stöd att kontrollera utdelningar vid avstämningar och avslut samt att reglera stödet därefter.

Företag som uppburit stöd har i sin ansökan intygat till Tillväxtverket att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronapandemin. Om Tillväxtverket finner att ett företag agerar på ett sätt som visar att de inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, till exempel genom att göra aktieutdelning, kommer stödet att regleras och återbetalning att krävas. Denna information har funnits på Tillväxtverkets webbplats sedan i slutet av mars.

Källa: Tillväxtverket

Viktiga datum under maj månad 2020

04/05/2020 | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna deklaration för 2019 års inkomster för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

 

04/05/2020 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2018 – 30 september 2019
 • 1 november 2018 – 31 oktober 2019
 • 1 december 2018 – 30 november 2019
 • 1 januari 2019 – 31 december 2019

Räntan börjar att räknas fr o m den 5 maj.

 

12/05/2020| Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för april
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april
 • Inbetalning av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-mars (kvartalsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-december 2019 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon med bokslutsdatum den 31 december 2019 och som inte hade någon EU-handel under 2019

 

12/05/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari–december 2019 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2019

 

15/05/2020 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för april.

 

15/05/2020 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för april respektive ITPK-avgifter för april.

 

20/05/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder pappersblanketten.

 

25/05/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder e-tjänsten.

 

26/05/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2020

 

26/05/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl, för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2020