Viktiga datum under februari 2018

2018-02-12 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till mer än 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2016 – 30 september 2017
 • 1 november 2016 – 31 oktober 2017
 • 1 december 2016 – 30 november 2017
 • 1 januari 2017 – 31 december 2017

Räntan börjar räknas fr o m den 13 februari

 

2018-02-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för januari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari
 • Inbetalning av moms för december 2017 (enmånadsredovisning) och för det fjärde kvartalet 2017 (oktober – december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för december 2017 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2018-02-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för december 2017 (enmånadsredovisning) och för det fjärde kvartalet 2017 (oktober – december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för december 2017 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för januari för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2018-02-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för januari

2018-02-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för januari respektive ITPK-avgifter för januari

 

2018-02-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

2018-02-26 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

2018-02-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2017
 • Inbetalning av punktskatter för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2018-02-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2017
 • Deklaration av punktskatter för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2018-02-28 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2017

 

2018-02-28 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2017

Viktiga datum under januari 2018

2018-01-02 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017.

 

2018-01-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017.

 

2018-01-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2016 – 31 juli 2017
 • 1 september 2016 – 31 augusti 2017

Räntan börjar räknas fr o m den 4 januari

 

2018-01-12 | Deklaration av skatter och avgifter

Arbetsgivardeklaration för skatter och avgifter för december 2017 samt deklaration för moms för november 2017. Gäller endast för kommuner och landsting.

 

2018-01-15 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 juni 2016 – 31 maj 2017
 • 1 juli 2016 – 31 juni 2017

 

2018-01-15 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för december 2017

 

2018-01-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för december 2017 respektive ITPK-avgifter för december 2017.

 

2018-01-17 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för december 2017
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2017
 • Inbetalning av moms för november 2017 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för november 2017 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för december 2017 för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

2018-01-17 | Deklaration av skatter och avgifter  

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2017 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för november 2017 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för november 2017 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för december 2017 för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

2018-01-22 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2017 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2017 (oktober-december) för den som använder pappersblanketten

 

2018-01-22 | MOSS-redovisning

 • Inbetalning av moms på elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder under det fjärde kvartalet 2017 (oktober-december)
 • MOSS-deklaration för det fjärde kvartalet 2017 (oktober-december)

 

2018-01-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2017 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2017 (oktober-december) för den som använder e-tjänsten

 

2018-01-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för december 2017 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2017
 • Inbetalning av punktskatter för december 2017 för företag som en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2018-01-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2017 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för december 2017 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2017
 • Deklaration av punktskatter för december 2017 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2018-01-31 | Kontrolluppgifter

Sista dagen att lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2017

 

2018-01-31 | Utbetalning för ROT- och RUT-tjänster

Sista dagen för hantverkare m fl att ansöka hos Skatteverket om utbetalning av halva arbetskostnaden inkl moms för husarbeten som utförts och betalats under 2017

 

2018-01-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2017

 

2018-01-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017

God Jul & Gott Nytt År!

Under helgerna är vår reception bemannad enligt följande:

22 dec: 8-12

25-26 dec: Receptionen obemannad

27, 28 dec: Receptionen bemannad som vanligt

29 dec: 8-12

5 jan: 8-12

Vi öppnar åter som vanligt den 8 januari.

Viktiga datum under december 2017

2017-12-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2016 – 31 januari 2017
 • 1 mars 2016 – 28 februari 2017
 • 1 april 2016 – 31 mars 2017
 • 1 maj 2016 – 30 april 2017

 

2017-12-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i september

 

2017-12-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för november
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november
 • Inbetalning av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 januari 2017
  • 28 februari 2017
  • 31 mars 2017
  • 30 april 2017

 

 • Inbetalning av punktskatter för november för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för november för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-12-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november för företag som har en omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 januari 2017
  • 28 februari 2017
  • 31 mars 2017
  • 30 april 2017
 • Deklaration av punktskatter för oktober för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för november för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-12-12 | Slutskattebesked

Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare

 

2017-12-14 | Intrastatredovisning

Intastatredovisning för november

 

2017-12-15 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas på papper för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2016 – 31 maj 2017
 • 1 juli 2016 – 30 juni 2017

 

2017-12-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för november respektive ITPK-avgifter för november

 

2017-12-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder pappersblanketten

 

2018-01-02 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017

Har du tänkt besöka oss på torsdag eller fredag?

Vi vill flagga lite för att vår tillgänglighet på plats på kontoret kan komma att påverkas av toppmötet, som inverkar på framkomligheten i och runt Göteborg under torsdagen och fredagen. För ej i förväg inbokade möten, kontakta oss gärna först per mejl eller telefon för att bekräfta att din revisor/konsult finns på plats!

Allhelgonahelgen 2017

På fredag den 3 november är vår reception bemannad mellan 8-13.

Vi önskar er alla en fin Allhelgonahelg och hälsar er välkomna tillbaka som vanligt på måndag den 6 november.

Viktiga datum under november 2017

2017-11-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 februari 2016 – 31 januari 2017
 • 1 mars 2016 – 28 februari 2017
 • 1 april 2016 – 31 mars 2017
 • 1 maj 2016 – 30 april 2017

 

2017-11-01 | Fastighetsdeklaration

Sista dag för fastighetsdeklaration avseende den förenklade fastighetstaxeringen 2018 av småhus

 

2017-11-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

1 juni 2016 – 31 maj 2017

1 juli 2016 – 30 juni 2017

Räntan börjar räknas fr o m den 4 november.

 

2017-11-13 | Underskott av slutlig skatt

 Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i augusti

 

2017-11-13 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för oktober
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober
 • Inbetalning av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli – september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den :
  • 31 januari 2017
  • 28 februari 2017
  • 31 mars 2017
  • 30 april 2017
 • Inbetalning av punktskatter för september för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för oktober för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-11-13 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli – september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver någon EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 januari 2017
  • 28 februari 2017
  • 31 mars 2017
  • 30 april 2017
 • Deklaration av punktskatter för september för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för oktober för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

2017-11-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för oktober respektive ITPK-avgifter för oktober

 

2017-11-15 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för oktober

 

2017-11-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder pappersblanketten

 

2017-11-27 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder e-tjänsten

2017-11-27 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2017
 • Inbetalning av punktskatter för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-11-27 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2017
 • Deklaration av punktskatter för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-11-30 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017

 

2017-11-30 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2017

Viktiga datum under oktober 2017

2017-10-02 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2017

 

2017-10-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2017

 

2017-10-12 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2016 – 31 juli 2017
 • 1 september 2016 – 31 augusti 2017

 Räntan börjar beräknas fr o m den 13 oktober.

 

2017-10-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för september
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september
 • Inbetalning av moms för augusti (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för augusti för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för september för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-10-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och skatter för september för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för augusti (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för augusti för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för september för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-10-13 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för september

 

2017-10-16 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för september respektive ITPK-avgifter för september.

 

2017-10-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (enmånadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli – september; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

2017-10-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (enmånadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli – september; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

2017-10-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2017
 • Inbetalning av punktskatter för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

2017-10-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2017
 • Deklaration av punktskatter för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

2017-10-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dagen för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 april 2017

 

2017-10-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2017

Höständringsbudget för 2017 – Skatteområdet

Förslagen i korthet:

 • Lättnader i beskattningen av personaloptioner införs i vissa fall i syfte att underlätta för vissa företag att rekrytera nyckelpersoner.
 • Sänkt arbetsgivaravgift för aktiebolag och handelsbolag som anställer sin första medarbetare (utöver ägare och dess närstående).
 • Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring införs.
 • Sänkt skatt för pensionärer införs genom ytterligare förhöjt grundavdrag.
 • En skattereduktion införs för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.
 • Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 procent till 25 procent.
 • Ändrad beräkning av bilförmån genom införandet av ett bonus-malus-system för nya lätta fordon.
 • Förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift ska inte längre ingå i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet.
 • Regeringen föreslår att införa en flygskatt, på 60, 250 respektive 400 kronor beroende på flygresans längd.
 • Mervärdeskatt på förevisning och guidade turer av vissa naturområden sänks från 25 procent till 6 procent.
 • Vissa förändringar avseende reklam-, drivmedels-, energi- och tobaksskatter.

Förslag på generell begränsning av avdragsrätt i bolagssektorn

Regeringen vill införa en generell begränsning av avdragsrätten för negativa räntenetton i bolagssektorn. Rätten att utnyttja inrullade underskott begränsas dessutom tillfälligt. Ett antal andra förslag lämnas också, i kombination med en sänkning av bolagsskattesatsen till 20 procent.

Målet är att reglerna ska träda ikraft den 1 juli 2018 och tillämpas första gången det beskattningsår som börjar efter den 30 juni 2018. Om förslaget blir verklighet eller ej är oklart. För de företag som har kalenderår som räkenskapsår innebär detta att reglerna blir tillämpliga från och med den 1 januari 2019 om de genomförs.

 

Källa: www.regeringen.se