Frejs laddar för möten med ekonomistudenter

Den 20 februari deltar vi på Nextstep vid Jönköping International Business School och den 7 mars på REKON vid Handelshögskolan i Göteborg. Dessa båda event är arbetsmarknadsmässor som Frejs besöker varje år, för att få kontakt med unga och intressanta förmågor. Om du ska dit  – besök oss gärna i vår monter så berättar vi mer om Frejs och varför vi tycker att vi har en så bra arbetsplats.

Viktiga datum under januari 2019

2019-01-02 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dagen för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2018

2019-01-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2018

2019-01-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2017 – 31 juli 2018
 • 1 september 2017 – 31 augusti 2018

Räntan börjar räknas fr o m den 4 januari

2019-01-14 | Deklaration av skatter och avgifter

Arbetsgivardeklaration för skatter och avgifter för december 2018 samt deklaration för moms för november 2018. Gäller endast för kommuner och landsting.

Inkomstdeklaration | 2019-01-15

Sista dagen för inkomstdeklarationen som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 juni 2017 – 31 maj 2018
 • 1 juli 2017 – 30 juni 2018

2019-01-15 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för december 2018

2019-01-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för december 2018 respektive ITPK-avgifter för december 2018

2019-01-17 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för december 2018
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2018
 • Inbetalning av moms för november 2018 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

2019-01-17 | Deklaration av skatter och avgifter

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2018 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

Deklaration av moms för november 2018 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

2019-01-21 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2018 (enmånadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2018 (oktober – december) för den som använder pappersblanketten

2019-01-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2018 (enmånadsredovisning) och det fjärde kvartalet 20148 (oktober – december) för den som använder e-tjänsten

2019-01-28 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för december 2018 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2018

2019-01-28 | Deklaration av skatter och avgifter

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2018 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr

Deklaration av moms för december 2018 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig på mer än 40 miljoner kr

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl  för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2018

2019-01-31 | Kontrolluppgifter

Sista dag att lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2018

2019-01-31 |Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2018

2019-01-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2018

God Jul & Gott Nytt År!

 

Under helgerna är vår reception bemannad enligt följande:

24-26 dec: Receptionen obemannad

27, 28 dec: Receptionen bemannad som vanligt

31 dec: Receptionen obemannad

1 jan: Receptionen obemannad

 

Vi öppnar åter som vanligt den 2 januari.

Viktiga datum under december 2018

2018-12-03 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2017 – 31 januari 2018
 • 1 mars 2017 – 28 februari 2018
 • 1 april 2017 – 31 mars 2018
 • 1 maj 2017 – 30 april 2018

 

2018-12-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i september.

 

2018-12-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för november
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november
 • Inbetalning av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 januari 2018
  • 28 februari 2018
  • 31 mars 2018
  • 30 april 2018

 

2018-12-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och skatter för november för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 januari 2018
  • 28 februari 2018
  • 31 mars 2018
  • 30 april 2018

 

2018-12-12 | Slutskattebesked

Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.

 

2018-12-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för november.

 

2018-12-17 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas på papper för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2017 – 31 maj 2018
 • 1 juli 2017 – 30 juni 2018

 

2018-12-17 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för november respektive ITPK-avgifter för november.

 

2018-12-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder pappersblanketten.

 

2018-12-27 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för november (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2018
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 maj 2018
  • 30 juni 2018

 

2018-12-27 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för november (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 maj 2018
  • 30 juni 2018

 

2018-12-27 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder e-tjänsten.

Allhelgonahelgen 2018

På fredag den 2 november är vår reception bemannad mellan 8-13.

Vi önskar er alla en fin Allhelgonahelg och hälsar er välkomna tillbaka som vanligt på måndag den 5 november.

Viktiga datum under november 2018

2018-11-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 februari 2017 – 31 januari 2018
 • 1 mars 2017 – 28 februari 2018
 • 1 april 2017– 31 mars 2018
 • 1 maj 2017 – 30 april 2018

 

2018-11-01 | Fastighetsdeklaration

Sista dag för fastighetsdeklaration avseende 2019 års fastighetstaxering av alla hyreshus, industrier, ägarlägenheter, täkter, elproduktions- och specialenheter.

 

2018-11-05 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2017 – 31 maj 2018
 • 1 juli 2017 – 30 juni 2018

 

Räntan börjar att räknas fr o m den 6 november.

 

2018-11-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i augusti.

 

2018-11-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för oktober
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober
 • Inbetalning av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli – september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 januari 2018
  • 28 februari 2018
  • 31 mars 2018
  • 30 april 2018

 

2018-11-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli – september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 januari 2018
  • 28 februari 2018
  • 31 mars 2018
  • 30 april 2018

 

2018-11-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för oktober.

 

2018-11-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för oktober respektive ITPK-avgifter för oktober.

 

2018-11-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder pappersblanketten.

 

2018-11-26 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder e-tjänsten.

 

2018-11-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2018.

 

2018-11-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2018.

 

2018-11-30 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2018.

 

2018-11-30 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2018.

Viktiga datum under oktober 2018

2018-10-01 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dagen för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2018

 

2018-10-01 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2018

 

2018-10-12 | FyllnadsinbetalningKompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2017 – 31 juli 2018
 • 1 september 2017 – 31 augusti 2018

Räntan börjar räknas fr o m den 13 oktober

 

2018-10-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för september
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september
 • Inbetalning av moms för augusti (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

2018-10-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och skatter för september för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för augusti (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

2018-10-12 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för september

 

2018-10-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för september respektive ITPK-avgifter för september

 

2018-10-22 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (enmånadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

2018-10-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (enmånadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

2018-10-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2018

 

2018-10-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2018

 

2018-10-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 april 2018

 

2018-10-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2018.

 

Viktiga datum under september 2018

2018-09-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30.000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2017 – 31 januari 2018
 • 1 mars 2017 – 28 februari 2018
 • 1 april 2017 – 31 mars 2018
 • 1 maj 2017 – 30 april 2018

Räntan börjar räknas fr o m den 4 september.

 

2018-09-12 | Deklaration av skatter och avgifter

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

 

2018-09-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i juni.

 

2018-09-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för augusti
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti
 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning högst 40 milj kr

2018-09-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för augusti.

 

2018-09-17 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för augusti respektive ITPK-avgifter för augusti.

 

2018-09-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder pappersblanketten

 

2018-09-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder e-tjänsten

 

2018-09-26 | Inbetalning av skatter och avgifter 

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2018

2018-09-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2018

Viktiga datum under juli och augusti 2018

2018-07-02 | Fastighetstaxering

 • Sista dag för beslut från Skatteverket om 2018 års fastighetstaxering av alla småhus
 • Sista dag för beslut från Skatteverket om särskild fastighetstaxering 2018 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade

Den som har en digital brevlåda får beslutet omkring den 15 juni

 

2018-07-02 | Årsstämma i aktiebolag 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 december 2017.

 

2018-07-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2017.

 

2018-07-02 | Inkomstdeklaration

Sista dag för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2016 – 30 september 2017
 • 1 november 2016 – 31 oktober 2017
 • 1 december 2016 – 30 november 2017
 • 1 januari 2016 – 31 december 2017

 

2018-07-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i april.

 

2018-07-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2017
  • 31 oktober 2017
  • 30 november 2017
  • 31 december 2017

 

2018-07-13 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juni

 

2018-07-16 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni.

 

2018-07-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april-juni; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

2018-07-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april-juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

2018-07-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl  för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017

 

2018-07-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017

 

2018-07-31 | Årsstämma i aktiebolag

Årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2018.

 

2018-07-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2017.

 

2018-08-13 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2016 – 31 maj 2017
 • 1 juni 2016 – 30 juni 2017

 

Räntan börjar räknas fr o m den 14 augusti

 

2018-08-13 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2018-08-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli

 

2018-08-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli

 

2018-08-17 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för april-juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2017
  • 31 oktober 2017
  • 30 november 2017
  • 31 december 2017

 

2018-08-17 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april-juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2017
  • 31 oktober 2017
  • 30 november 2017
  • 31 december 2017

 

2018-08-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten.

 

2018-08-27 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder e-tjänsten.

 

2018-08-27 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017

 

2018-08-27 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017

 

2018-08-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2018.

 

2018-08-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2018.

Glad midsommar!

Vår reception under midsommarhelgen:

Torsdag 21 juni: receptionen bemannad 8-13

Midsommarafton, 22 juni: receptionen obemannad

Vi önskar skön helg!