Ny, tillfällig lag underlättar vårens stämmor i rådande läge

En ny, tillfällig lag möjliggör för bolag och föreningar att genomföra sina stämmor med färre deltagare på plats.

Spridningen av det nya coronaviruset får effekter för företagen när det är dags för vårens alla bolags- och föreningsstämmor, då många aktieägare och föreningsmedlemmar har svårt att delta på plats.

Den nya lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor utökar möjligheterna till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande i stämman genom ombud, även om sådana möjligheter inte angetts i bolagsordningen eller kallelsen till stämman. På så sätt kan antalet personligen närvarande hållas nere samtidigt som aktieägare och medlemmar behåller så mycket inflytande som möjligt.

Lagen trädde i kraft den 15 april och upphör att gälla vid årets utgång.

 

Källa: FAR