Ny stopplagstiftning om ”kattrumpor”!

Vägs ände för ”kattrumpan”!

Sedan en längre tid har en utredning arbetat med ändrade skatteregler vid fastighetsöverlåtelser. Denna behandlar också frågan om lagfartsavgifter. Utredningen planerar att lägga sitt förslag under 2017.

Gåva av fastighet har fram till idag kunnat ske till bolag, vilket i många fall kunnat medföra förmånlig skattemässig hantering. Hanteringen har gått under benämningen ”kattrumpa”.

Regeringen har nu aviserat att regelverket gällande den så kallade ”kattrumpemetoden” ändras från och med idag, den 28 oktober, genom en stopplagstiftning.

Kontakta oss och speciellt vår skatteexpert Magnus Lovén om du vill veta mer om hur detta påverkar din planering.