LÄR KÄNNA EN FREJSARE: Drivs av att få stötta i både med- och motgång

Jonas Hann arbetar som auktoriserad revisor och har arbetat på Frejs sedan 2007. Han har sina tidigare hemtrakter i Kalmar men bor nu med sin fru och tvååriga dotter i centrala Göteborg.

 

VAD GÖR DU NÄR DU INTE JOBBAR?
På min fritid går jag gärna en runda på golfbanan, går till gymmet eller spelar innebandy. Mat- och vinintresserad som jag är, besöker jag även gärna en riktigt bra restaurang.

 

HUR HAMNADE DU PÅ FREJS?
Efter att jag avklarat mina studier och hunnit med ett kort gästspel inom bankvärlden, valde jag att söka mig mot revision. Jag fick en bra bild av Frejs under min intervju och har aldrig ångrat att jag valde att börja jobba på Frejs.

 

VILKEN ROLL HAR DU PÅ BYRÅN?
På Frejs är jag idag auktoriserad revisor och partner. Min huvudsakliga uppgift som revisor är att kvalitetssäkra mina klienters finansiella rapportering men jag jobbar även mycket med skatterådgivning, rådgivning inom redovisningsfrågor och bolagsrättsliga frågor. I min roll leder jag revisionsarbetet och coachar mina yngre medarbetare på mina uppdrag. Min huvudsakliga inriktning är mot ägarledda bolag och koncerner men jag jobbar även med noterade bolag.

 

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA FREJSARE?
Jag gillar storleken på byrån. Vi är stora nog att kunna anta i princip alla uppdrag samtidigt som vi har den lilla byråns sammanhållning och familjära stämning.

 

VARFÖR ÄR DET SÅ ROLIGT ATT JOBBA SOM REVISOR?
Det bästa är att jag får träffa många spännande personer och kommer i kontakt med många intressanta företag. Det är ett dynamiskt yrke och trots att jag har jobbat i 12 år så lär jag mig fortfarande nya saker hela tiden.

 

VAD KAN DU SOM REVISOR LEVERERA TILL KUND?
Förutom den lagstadgade revisionen där vi kvalitetssäkrar bolagens räkenskaper kan revisorn ge företagen ett mervärde och vara ett effektivt bollplank. Genom vår revision lär vi känna företaget och dess verksamhet vilket gör att vi snabbt kan sätta oss in i eventuella problemställningar som bolagen ställs inför och ge företagsanpassad rådgivning inom skatt, bolagsrätt och även redovisning.

 

VAD TROR DU SKILJER REVISORERNA PÅ FREJS FRÅN ANDRA BYRÅER?
På Frejs arbetar vi som ”allmänpraktiserande” revisorer vilket gör att vi snabbare kan ge svar och vara en naturlig samtalspartner för kunden, utan att behöva slussa vidare. Givetvis involverar vi experter för att stämma av komplexa frågeställningar inom tex skatt, moms eller redovisning, men många frågor kan vi själva svara på. Jag tror kunden många gånger uppskattar att ha en enda samtalspartner i stället för att bli runtskickad mellan olika avdelningar.

 

VAD ÄR DINA BÄSTA TIPS FÖR ATT SKAPA EN BRA KUNDRELATION?
Det är genom kontinuitet och långa kundrelationer man bäst lär känna kundens verksamhet  – både för att kunna göra en effektiv revision och för att ge den bästa rådgivningen. Jag tycker också att det är viktigt att hålla kontakt och ha en löpande dialog med kunden för att inte bara vara revisorn som kunden träffar en gång om året, vid bokslutgranskningen.

 

SLUTLIGEN, BESKRIV DIN BÄSTA KUNDUPPLEVELSE:
Det är roligt att vara med från början och se hur ett företag växer och utvecklas. Jag har några kunder där jag varit vald revisor sedan bildandet och fått möjligheten att på nära håll se företaget växa och få vara en del av dess framgångsresa. Jag har även exempel på kunder där vi med vår rådgivning varit bidragande till att en negativ trend har kunnat vändas och bolaget gjort en ”turn-around” – verkligt inspirerande.