Frejs utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen

Genom RI:s godkännande av vår utbildningsplan har vi fått tillstånd att bedriva teoretisk utbildning. Detta är ett viktigt steg för Frejs som arbetsgivare att internt kunna erbjuda våra medarbetare den teoretiska utbildningen inför revisorsexamen. Vi är övertygade om att detta stärker oss ytterligare både vid val av arbetsgivare och av revisor.

 

Globalisering, digitalisering och automatisering påverkar i hög grad revisionsbranschen. För att möta förändringen beslutades 2018 att utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor skulle ändras vilket ger revisionsbyråerna större flexibilitet vid rekryteringen men ställer samtidigt högre krav. I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att, utöver den praktiska utbildningen, även ge teoretisk utbildning för de medarbetare som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen.

 

Här kan du läsa mer om utbildning till att bli auktoriserad revisor:

https://www.revisorsinspektionen.se/bli-revisor/utbildning/godkannande-av-utbildningsplan/