Förtydligande från Tillväxtverket angående utdelning i samband med stöd för korttidsarbete

Förtydligande från Tillväxtverket kring villkor för korttidsarbete – utdelning inte förenligt med lagen.

De företag som har beviljats statligt stöd för korttidsarbete, bör vara medvetna om att aktieutdelning i samband med detta, inte är förenligt med lagen, enligt Tillväxtverkets och Finansutskottets preliminära analys. Det preliminära resultatet av analysen ger Tillväxtverket stöd att kontrollera utdelningar vid avstämningar och avslut samt att reglera stödet därefter.

Företag som uppburit stöd har i sin ansökan intygat till Tillväxtverket att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronapandemin. Om Tillväxtverket finner att ett företag agerar på ett sätt som visar att de inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, till exempel genom att göra aktieutdelning, kommer stödet att regleras och återbetalning att krävas. Denna information har funnits på Tillväxtverkets webbplats sedan i slutet av mars.

Källa: Tillväxtverket