Förslag om ränteavdrag för företag

Företagsskattekommittén har nyligen lämnat ett förslag som fått stor uppmärksamhet. Enligt huvudförslaget får finansiella kostnader bara kvittas mot finansiella intäkter. Istället införs ett finansieringsavdrag på 25 % vilket enligt Företagsskattekommittén ska gälla fr o m den 1 januari 2016.

Det finns även ett alternativt förslag där ett begränsat avdrag medges för negativt finansiellt netto. Enligt förslaget påverkas även kvarstående underskott per den 31 december 2015 genom reduktion till hälften. Om du vill ha mer information om ifall ditt företag omfattas av förslaget till nya regler eller känner att du är i behov av rådgivning kring ränteavdrag, hör av dig till din revisor på Frejs.