Avdrag för julklappar till anställda

Julen närmar sig och många arbetsgivare tänker lämna julklappar till sina anställda. För att de ska vara skattefria krävs att gåvornas marknadsvärde inte överstiger 450 kronor inklusive moms per person. Kostar gåvorna mer, är de skattepliktiga i sin helhet. Julbord är skattefria om det handlar om intern representation, till exempel en personalfest.

Vissa arbetsgivare väljer att ge presentkort i julklapp. Ett presentkort som inte kan bytas mot pengar kan gälla som en skattefri gåva. Det gäller också presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp, även om presentkortet vid inlösen kan ge dig rätt till skattereduktion.

 

Källa: Skatteverket