Äntligen! 3:12-utredningen är klar!

Utredningen om översyn av 3:12 reglerna har idag överlämnat betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag till Regeringen. Läs Pressmeddelandet.