3:12-utredningen

Den 31 maj presenteras den efterlängtade 3:12-utredningen.

Utredningen har pågått sedan maj 2022 och har längs vägen fått olika direktiv att beakta.

Huvudsyftet med utredningen är att föreslå förenklingar och förbättringar, som ska underlätta för små och medelstora företag att växa och attrahera kapital.

Utredningen har bl.a. fått i uppdrag att analysera och föreslå ändringar som kan förenkla reglerna för ägarskiften, både mellan närstående och personal, samt att se över beräkningen av löneunderlag vid andelsbyte. Utredningen ska även titta på hur 3:12-reglerna kan förändras för att göra kvalificerade personaloptioner mer förmånliga.

Vi vill med detta utskick kort meddela att vi på Frejs kommer att återkomma med sammanfattning/analys när utredningens förslag har presenterats. Som vanligt är det viktig att beakta att det är just en utredning. Det är därmed inte säkert att utredningens slutsatser delas av lagstiftaren, eller att deras förslag kommer att genomföras.

Om ni redan nu vill höra av er och diskutera hur detta kan komma att påverka just er, är ni självklart välkomna att höra av er direkt till er kontaktperson på Frejs.