Viktiga datum under januari månad 2020

03/01/2020 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30000 kr. Gäller för företag med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2018 – 31 juli 2019
 • 1 september 2018 – 31 augusti 2019

Räntan börjar räknas fr o m den 4 januari.

 

15/01/2020 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklarationen som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 juni 2018 – 31 maj 2019
 • 1 juli 2018 – 30 juni 2019

 

15/01/2020 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för december 2019 respektive ITPK-avgifter för december 2019.

 

16/01/2020 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för december 2019.

 

17/01/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för december 2019 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr.
 • Deklaration av moms för november 2019 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr.

 

17/01/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för december 2019
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2019
 • Inbetalning av moms för november 2019 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

 

20/01/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2019 (enmånadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2019 (oktober – december) för den som använder pappersblanketten.

 

27/01/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för december 2019 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
 • Deklaration av moms för december 2019 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig på mer än 40 miljoner kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2019

 

27/01/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för december 2019 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2019

 

27/01/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2019 (enmånadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2019 (oktober – december) för den som använder e-tjänsten.

 

31/01/2020 | Utbetalning för ROT- och RUT-tjänster

Sista dag för hantverkare m fl  att ansöka hos Skatteverket om ROT- och RUT-utbetalning för husarbeten som utförts och betalats under 2019.

 

31/01/2020 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2019.

 

31/01/2020 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2019.

 

31/01/2020 | Kontrolluppgifter

Sista dag att lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2019.