Frejs tar ytterligare ett steg mot de noterade bolagen!

Idag omnämns Frejs Revisorer i nättidningen Revisionsvärlden i samband med att Frejs Revisorer blivit valda revisorer i Göteborgsbaserade medtech-företaget Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) och därmed ersätter Grant Thornton. Läs artikeln här.

Frejs är numera valda revisorer även i Safe at Sea AB (publ). ( Läs kommunikén från Årsstämman här ) och sedan tidigare Heliospectra AB (publ).

I artikeln i Revisionsvärlden nämns det att Medfield Diagnostics valde oss framför Grant Thornton dels på grund av vår storlek. Det är ett viktigt framsteg för oss, då vårt mål är att vara ett tydligt alternativ till de riktigt stora byråerna.

Vi märker tydligt denna ökade efterfrågan för våra tjänster och nu även bland de noterade bolagen. I vår bransch är vi små bland de stora och stora bland de små, och även om vi i framtiden kommer att växa, kommer vi aldrig att tumma på den personliga kontakten och engagemanget. Det är detta som gör oss unika!

Vår storlek tillsammans med våra väl utvecklade företagstjänster ger oss i mångt och mycket samma fördelar som de större byråerna men utan att förlora vår personliga framtoning och kontakt med kunderna. Detta är vi mycket stolta över!

Vi vill tacka alla våra kunder för förtroendet!

Fortsatt uppåt för nyföretagandet i maj 2016

I maj ökade nyföretagandet i landet med 18,2 procent. Totalt nyregistrerades 940 fler företag i maj i år jämfört med samma månad förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 23,4 procent.

Företagsform

Maj 2016 Förändring, antal Förändring, procent
Aktiebolag 4 185 793 23,4
Enskild näringsidkare 1 464 74 5,3
Handelsbolag 354 30 9,3
Kommanditbolag 92 43 87,8
Totalt 6 095 940

18,2

I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i maj 2016 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.

I maj registrerades 6 095 nya företag i hela landet jämfört med 5 155 under samma månad i fjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare, som enbart är registrerade hos Skatteverket, finns inte med i Bolagsverkets statistik.

Samtliga företagsformer ökade i maj och som tidigare är aktiebolagsformen mest populär. Hittills under 2016 har registreringen av nya företag ökat med hela 12,5 procent. I Västra Götalands län har det registrerats 914 företag under maj månad, en ökning med 114 st jämfört med förra året, vilket är en höjning med 14%.

– Den kraftiga ökningen vi såg i april fortsätter nu i maj och hela 2016 har hittills varit ett starkt år, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Om trenden fortsätter kommer kanske förra årets ökning på 3,6 procent att överträffas när vi summerar 2016.

Källa: Bolagsverket.se

Regeringen föreslår höjd marginalskatt för 2017

Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för inkomståret 2017

För 2016 uppgår den nedre skiktgränsen till 430.200 kronor och den övre till 625.800 kronor. För att fastställa nästa års gränser utgår man normalt från dessa belopp multiplicerat med förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter.

Nu föreslår regeringen i en promemoria att den övre skiktgränsen för beskattningsåret 2017 bara ska räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Den övre skiktgränsen kommer då att uppgå till 637.900 kronor enligt preliminära beräkningar. Om uppräkning gjorts med två procentenheter hade gränsen uppgått till 644.000 kronor.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och innebär en skattehöjning på 305 kronor per år för de personer som har en beskattningsbar inkomst på 644.000 kronor eller mer. För personer som har årsinkomster mellan 637.900 kronor och 644.000 kronor kommer det att bli en marginalskattehöjning på 5 procentenheter. Regeringen beräknar att cirka 400.000 personer kommer att få en skattehöjning på grund av denna lagändring.