Rådgivning

På Frejs tycker vi att det är viktigt att kunna erbjuda våra kunder professionell rådgivning. Som revisorer är vi genom vårt arbete mycket väl lämpade för att se till helheten, och eftersom vi är insatta i våra kunders verksamheter kan vi effektivt fungera som bollplank för många olika typer av frågeställningar. Vi finns till hands och kan bidra till att du som företagare kommer rätt i beslutsfattandet.

Långsiktiga mål

Vårt mål är att alltid arbeta långsiktigt och med ett helhetsperspektiv på företagandet. Vår ambition är att snabbt lära oss er verksamhet för att snabbt kunna identifiera eventuella riskområden och att kunna komma med förslag på förbättringar och effektiviseringar som även kan innebära kostnadsbesparingar.

Nära samarbete och kontinuitet

Vi lägger stor vikt vid att alla våra revisorer ska ha en bred kunskap om sina kunders verklighet. Detta uppnår vi genom vårt sätt att arbeta, med närhet till kunderna och med kontinuitet i revisionsteamen. Vårt mål är att detta ska leda till att kunderna genom att anlita oss ska kunna vara säkra på att de får bästa kvalitet i utfört uppdrag. Även kontinuitet är viktigt i sammanhanget, eftersom det tillsammans med hög tillgänglighet och kompetens skapar både erfarenhet och kvalitet i arbetet.

Kommunikation

Kommunikation är en viktig del i ett fungerande samarbete. Det är vår målsättning att vara kundens förstahandsval även när det gäller frågeställningar inom ekonomi, juridik, skatter m m. Som kund hos Frejs är du aldrig anonym. Vi bygger vår förståelse och kunskap med hjälp av täta kontakter och nära samarbete med dig och ditt företag. Dessa erfarenheter gör att vi med tiden blir en värdefull diskussionspartner och en kunskapsbank att lita på. Alla våra kunder är lika prioriterade och tillgänglighet för våra kunder är en självklarhet.

Vår tjänst rådgivning

Genom den revision vi gör ute hos våra kunder så blir vi utmärkta bollplank för företagarna och ägarna. Den rådgivning som vi kan ge bygger på den kunskap som vi får genom revisionen och de täta kontakter vi har med ägare, ledning och övrig personal hos våra kunder.

Ett urval av de tjänster vi kan erbjuda dig och ditt företag:

Bolagsrätt

– Bildningar
– Omstruktureringar
– Värderingar
– Förvärv
– Due dilligence

Skatterätt

– Mervärdesskatt
– Företagsbeskattning
– Personbeskattning
– Internationell beskattning
– Skatteprocess
– Skatterevision
– Incitamentprogram

Avtalsrätt

– Köpeavtal
– Optionsavtal
– Samägandeavtal
– Aktieägaravtal
– Kompanjonavtal

 

Kontakta oss!

Johan Frej
Johan Frej

Aukt revisor/Partner

jfj@frejs.se
Tel: 031 778 33 47
Mobil: 070 647 33 47

Linda Sjödahl
Linda Sjödahl

Specialist Bolagsärenden

lsl@frejs.se

Tel: 031 778 33 48
Mobil: 070 386 14 05

Annika Lessmark
Annika Lessmark

Aukt revisor | Partner

alk@frejs.se

Tel: 031 778 33 15
Mobil: 070 978 33 15

Per-Anders Pettersson
Per-Anders Pettersson

Aukt revisor | Partner

ppn@frejs.se
Tel: 0371 391 51
Mobil: 070 147 46 51