Redovisning och ekonomiservice

Vi är stolta över våra kompetenta och engagerade medarbetare!

Frejs har konsulter som är organiserade i en egen verksamhet. Våra medarbetare är engagerade i olika nationella och internationella organ, såsom FAR och Näringslivets redovisningsgrupp (NRG) och har den rätta kompetensen. Vi håller oss uppdaterade med aktuell information inom redovisningsområdet, som ständigt utvecklas och förändras. Med hjälp av våra konsulter kan du tryggt veta att de senaste nyheterna och aktuella förändringarna når dig och kan planeras för, i god tid.

Skräddarsytt: Redovisning – Bokslut – Löneadministration – Deklarationer m m

Vi skräddarsyr tjänsten efter ditt företags behov, för att ge dig precis det stöd som du behöver. De vanligaste tjänsterna för mindre och medelstora företag är löpande bokföring och upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer samt löneadministration för både svenska och utländska kunder.

Vi finns i Göteborg och Smålandsstenar. Verksamheten är dock inte enbart knuten till våra kontor – våra kunder finns runtom i hela Sverige och även utomlands.

Ägna dig åt det du gör bäst… och låt oss lösa resten!

Kontakta oss!

Ann-Louise Welin
Ann-Louise Welin

Aukt redovisningskonsult

awn@frejs.se

Tel: 031 309 23 05
Mobil: 073 087 36 86

Kevin Kristoffersson
Kevin Kristoffersson

Aukt redovisningskonsult

kkn@frejs.se

Tel: 031 778 33 45
Mobil: 076 170 23 78